Semenarstvo Slovenije GIZ

SEMENARSTVO SLOVENIJE GIZ je interesno gospodarsko združenje proizvajalcev in trgovcev s semeni v Sloveniji.

Povezali smo se v skupni skrbi za razvoj semenarstva v Sloveniji,  s ciljem pospeševanja in olajšanja dejavnosti na področju žlahtnjenja, pridelave, dodelave in trgovine s semeni, ter izboljšanja njenih rezultatov, hkrati pa krepitev konkurenčne sposobnosti slovenskega semenarstva na tujih trgih.

Zavzemamo se za prosto trgovino s semeni ob spoštovanju predpisov in standardov kar pomeni

 • Urejena in korektna pravila za vse udeležence v evropski semenski industriji
 • Pravica do svobodne izbire za vse udeležence in stranke v semenski idustriji
 • Učinkovita zaščita intelektualne lastnine

Menimo, da ima ob potrebni specializaciji slovensko semenarstvo vse možnosti, da konkurenčno nastopa na domačem in tujih trgih.

 

Ustanovljeni smo bili l.1993, v sedanji obliki smo organizirani od l.1996. Naše članice oskrbujejo s semenom več kot 90% slovenskega trga. Semenarstvo Slovenije G.I.Z. deluje tudi v okviru GZS kot sekcija združenja za agroživilstvo.

Aktivno smo vpeti v mednarodna semenarska združenja in smo člani svetovne semenarske organizacije ISF s sedežem v Nyonu od l.1994 ter od l.2004  tudi  član  evropske semenarske organizacje ESA (European Seed Asociation) s sedežem v Bruslju.

Redno se udeležujemo srečanj, ki jih organizira  ESA in sodelujemo pri izmenjavi informacij na področju semenske industrije. Vzdržujemo stike z nacionalnimi združenji ostalih držav, predvsem so za nas zanimive izkušnje nacionalnih združenj v regijii.

Vodstvena struktura

Predsednik GIZ-a: Jože Jerič

Sekretar: Primož Štuhec

Izvršilni odbor: Predsednik združenja, sekretar združenja ter vsi predsedniki sekcij.


V okviru združenja deluje 5 sekcij, in sicer:

 • Sekcija za žita - predsednik g. Simon Grmovšek
 • Sekcija za mednarodno sodelovanje - predsednik g. Primož Štuhec
 • Sekcija za krompir - predsednik g. Martin Bohl
 • Sekcija za koruzo – predsednik g. Aleš Zadravec
 • Sekcija za vrtnine - predsednik g. Darko Vernik
  Skupščina

SSA Slovene Seed Asociation

SEMENARSTVO SLOVENIJE GIZ / SSA Slovene Seed Asociation is interesed economy union of producers and traders with the seed in Slovenia.

We were established in 1993, in present form we are organized from year 1996. Our members are supplying and covering the Slovenian market in height of more than 90%.

We joint ourselfs in common care for developmet of this sector and to improved our  competition in the market. Our task and goal is to promote and to speed up the activity in breeding program and by the production, completion and marketing of the seed.

We think, that if needing specialization will be procured, that Slovenian seed industry has a good options to become competitive in domestic and also foreign markets.

 

Since 1994 we are the member of International seed Federation (ISF), since 2005 we are also the member of European seed association (ESA).

Leadership structure:

 • President GIZ-a: Mr. Jože Jerič,
 • Secretar: Mr. Primož Štuhec
 • Executive border: Consists of President, Secretar and President of each section

In frame of union are working 5 sections:

 • Cereals Section - President Mr. Simon Grmovšek
 • Section for international colaboration - President Mr. Primož Štuhec
 • Potatoe Section - President Mr. Martin Bohl
 • Maize Section - President Mr. Aleš Zadravec
 • Vegetable Section - President Mr. Darko Vernik