Sekcija za vrtnine

Predsednik sekcije je g. Darko Vernik. / Section President is Mr. Darko Vernik.