Zavzemite se za semena

Zaradi globalne rasti prebivalstva, manj obdelovalnih površin in podnebnih sprememb se bodo povečale potrebe po produktivnosti obstoječih kmetijskih zemljišč. Potrebne bodo nove sorte rastlin z višjim pridelkom, še posebno nove sorte poljščin, ki bodo odporne na sušo in sol, ter bodo omogočile nadaljnjo uporabo obstoječe zemlje, kakor tudi uporabo površin, ki trenutno veljajo za neprimerne za kmetijsko pridelavo.

Preberite si celotno predstavitev vizije semena.

Predsednik sekcije / Section President

Predsednik oddelka je g. Primož Štuhec (primoz.stuhec@semenarstvo.si). / Section for international colaboration President is Mr. Primož Štuhec.

Okviri delovanja sekcije

Poleg že obstoječih nalog in ciljev zapisanih v Ustanovni listini združenja (2 člen) bo delovanje sekcije osredotočeno na:

  • sodelovanje s Svetovno semenarsko organizacijo (FIS-ASSINSEL) predvsem na področju izmenjave informacij o aktualnem dogajanju v semenarski industriji v svetu ter stanju v Sloveniji
  • sodelovanje z nacionalnimi in regionalnimi semenskimi združenji, predvsem sosednjih držav, držav ki se vključujejo v EU in držav članic EU s povdarkom na spremljanju semenske zakonodaje in trgovine s semeni ter primerjavo z razmerami v Sloveniji
  • vzdrževanje in negovanje odnosov s sestrskimi združenji v tujini in organizacijami, ki imajo podobne cilje in interese
  • sekcija si bo prizadevala pridobiti čimveč informacij o zakonski ureditvi pridelave semena v drugih okoljih s povdarkom na ukrepih za vzpodbudo pridelave semena, pospeševanje uporabe certificiranega semena ter načinom preprečevanja nezakonitega poslovanja s semeni
  • zastopanje interesov članic GIZ-a na mednarodnem trgu s ciljem olajševanja trgovine s semeni in pospešitve ter krepitve poslovnih odnosov članic združenja v tujini, predvsem na trgih, ki so izvozno zanimivi za Slovenijo
  • sodelovanje z vlado RS oz. pristojnimi organi v mednarodnem nastopanju (sejmi, posveti, strokovna srečanja…)
  • promoviranju združenja v tujini