Predsednik sekcije / Section President

Predsednik sekcije je g. Martin Bohl. / Section for potatoe President is Mr. Martin Bohl.

Okviri delovanja sekcije

V sekciji sodelujejo naslednja podjetja: AGROSAAT, INTERSEME, PLANTA, ROKO in SEMENARNA Ljubljana.