Predsednik sekcije / Section President

Predsednik sekcije je g. Aleš Zadravec / Section for mais President is Mr. Aleš Zadravec.